Våra anställda

Våra anställda

Humlan Assistans AB är anslutna de kollektiva avtalen som styr vår verksamhet. Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Det reglerar anställningsvillkor, löner, regler för arbetstid och tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar, traktamenten vid resor med mera. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i samtliga kollektivavtal. Humlan Assistans är dessutom anslutna till Almega som bistår i anställningsfrågor, juridiska frågor samt avtal. Vi har självklart avtalsenliga försäkringar i Fora.