Om oss

Om oss

Humlan Assistans AB är ett värdebaserat företag och arbetar efter våra ledord som är: Omtanke, medverkan och kvalitet. Detta innebär att kvalitet går som en röd tråd i företagets verksamhet och att
kvalitetsarbetet har en naturlig och central del i det dagliga arbetet.

Vi är ett assistans bolag som ser till den enskildes behov. Vi jobbar med hjärtat och låter brukaren styra utefter sina behov. Vår ambition är att bli det bästa alternativet för dig.

Humlan Assistans övergripande mål med verksamheten är att

ge god omvårdnad och service som skapar välbefinnande och trygghet i den enskildes dagliga miljö. Vi är ett flexibelt och professionell assistansbolag där kontinuitet, gott bemötande

och yrkeskunnande inom verksamhetsområdet är vad du som

individ kan förvänta dig

Vi jobbar både med barn och vuxna.
Alla som jobbar inom verksamheten har naturligtvis tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning. Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner er trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver.

Vår värdegrund:

  • Omtanke
  • Medverkan
  • Kvalitet
10+
År Erfarenhet

Vår VISION

Humlan Assistans AB verksamhet baserar sig på en vision där etiska värderingar ligger till grund för verksamheten.
Vår värdegrunds filosofier genomsyrar vår verksamhet. Utifrån det vill vi
besanna vår vision genom att vår personal jobbar med hjärtat och låter brukaren styra utefter sina behov.
Vår vision är vår ledstjärna för en god och kvalitetssäkrad verksamhet.

ALLTID MED RESPEKT DIG
I VÅRT BEMÖTANDE

Vi bryr oss om den enskilda personen. Vi jobbar med hjärtat. Allting anpassat efter dina behov. Vi ansvarar för rekrytering, utbildning och anställning av kompetenta assistenter som du vill ha. Full insyn i din assistans och ekonomi. Jourtelefon som du kan ringa dygnet runt.

Vi bryr oss om den enskilda personen

Vi har Jourtelefon som du kan ringa dygnet runt

DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Det är du som bestämmer vem som ska arbeta och hur assistensen skall ges! Ditt liv skall vara en
helhet som du själv kan påverka. Du får full insyn i din assistans och ekonomi.