Rätt till personlig assistans?

Rätt till personlig Assistans?

Vad är assistansersättning? Assistansersättning är pengar som personer med funktionsnedsättning kan få för att anlita personliga assistenter.

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans. För att omfattas av lagen ska du inte ha fyllt 65 år och tillhöra en personkrets. Har du däremot haft assistans innan din 65-årsdag får du dock behålla dem. Det är din kommun eller Försäkringskassan som bedömmer dina behov. Läs mer om detta på Försäkringskassans hemsida, klicka HÄR. Gäller det barn finns mer information på länken HÄR.

För att ha rätt till personlig assistans måste den enskilde ha minst ett av följande grundläggande behov:

  • hjälp med/vid måltider
  • hjälp med att kommunicera
  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med av- och påklädnad
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Utöver de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar till övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter. Läs mer HÄR.

Vi erbjuder omsorg inom ramen för LSS, samtliga personkretsar. Verksamheten riktar sig till både barn och vuxna. Vår ambition för verksamheten präglas av närhet och tillgänglighet i en miljö där den enskilde personen är i fokus. Det är genom de dagliga mötena som en förtroendefull relation kan byggas upp. Vi vill vara delaktiga och hjälpa just dig att få dina behov tillgodosedda. För att uppnå detta har personalen gedigen kunskap, de är kreativa och har pedagogisk förmåga.

Ring oss så hjälper vi dig!

0734-27 35 53, Eleni Lahdo, Verksamhetsansvarig, eleni.lahdo@humlanassistans.se