Vår personal

 

Namnlöst-2

 

För dig som assistansberättigad

Vår personal har lång erfarenhet i branschen och är anställda utifrån den kompetens som efterfrågas av
varje enskild brukare. Vår personal är flerspråkig.

Varje kund är unik i sin livssituation och kräver en anpassningsbar assistanslösning som ständigt utvecklas. Vi arbetar därför kontinuerligt för att skapa en inspirerande vardag för kunden med hjälp av engagerade och positiva assistenter.

För assistenter

Arbetsmiljöpolicy
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Humlan Assistans AB. Målsättningen med
Humlans arbetsmiljö arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats
för alla medarbetare.
Humlan Assistans AB utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra
ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete,
vilket sker i nära samarbete mellan ledning och medarbetare.

Kollektivavtal

Hos Humlan Assistans har du det bästa kollektivavtalet i branschen. Vi är anslutna till Vårdföretagarna/ kommunal. Det skapar en trygghet och ger dig som anställd en säkerhet utöver det vanliga.

Utbildningar

Löpande vidareutbildningar för assistenterna tror vi är det bästa alternativet till ett bättre arbetsliv och en bättre assistans. Därför satsar vi på både externa och interna utbildningar.

Arbetsmiljösatsning 2016-2017

För 2016 och 2017 har Humlan Assistans AB tagit ett strategiskt beslut om att arbeta med arbetsmiljö. I detta beslut ligger en rad utvildningar inplanerade i BAM, SAM, Organisatorisk och social arbetsmiljö, APT möten, skyddsombudsutbildningar och riskrapportering. I vårt uppdrag ingår att du som anställd ska kunna vara med och påverka din arbetsmiljö för att både företag, individ och anställd ska må bra. Vill du vara med på vår resa ska du kontakta oss genast!!