Om oss

OM OSS
Humlan Assistans AB är ett värdebaserat företag och arbetar efter våra ledord som är: Omtanke,
medverkan och kvalitet. Detta innebär att kvalitet går som en röd tråd i företagets verksamhet och att
kvalitetsarbetet har en naturlig och central del i det dagliga arbetet.
Vi är ett assistans bolag som ser till den enskildes behov. Vi jobbar med hjärtat och låter brukaren styra
utefter sina behov. Vår ambition är att bli det bästa alternativet för dig. Humlan Assistans övergripande
mål med verksamheten är att ge god omvårdnad och service som skapar välbefinnande och trygghet i
den enskildes dagliga miljö. Vi är ett flexibelt och professionell assistansbolag där kontinuitet, gott
bemötande och god skicklighet inom verksamhetsområdet är vad du som individ kan förvänta dig
Vi jobbar både med barn och vuxna.
Alla som jobbar inom verksamheten har naturligtvis tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning. Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner er trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver.

Humlan Assistans AB´s tillstånd finner du HÄR.

Vi återfinns även hos Assistanskoll.

Vår värdegrund

-Omtanke

-Medverkan

-Kvalitet

 

VISION
Humlan Assistans AB bygger på en vision där etiska värderingar ligger till grund för verksamheten.
Värdegrundens filosofier genomsyrar vår verksamhet; Omtanke, medverkan och kvalité. Utifrån det vill vi
besanna vår vision genom att vår personal jobbar med hjärtat och låter brukaren styra utefter sina behov.
Vår vision är vår ledstjärna för en god och kvalitetssäkrad verksamhet.

VI BEMÖTER DIG MED RESPEKT
Vi bryr oss om den enskilda personen. Vi jobbar med hjärtat. Allting anpassat efter dina behov. Vi
ansvarar för rekrytering, utbildning och anställning av kompetenta assistenter som du vill ha. Full insyn
i din assistans och ekonomi. Jourtelefon som du kan ringa dygnet runt.

DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Det är du som bestämmer vem som ska arbeta och hur assistensen skall ges! Ditt liv skall vara en
helhet som du själv kan påverka. Du får full insyn i din assistans och ekonomi.

Följ oss på share_button_facebook.png!